Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định

Hiển thị 1 đến 10 của 1 tin
  • Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định

    Là hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu nhà cửa, công trình, tài sản vật chất v.v... tại nhiều địa điểm khác nhau. Nó bao gồm các hoạt động giữ gìn an ninh, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, kiểm soát nhân sự, quản lý phương tiện và hướng dẫn mọi người.
    Xem thêm
Scroll