Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định

cần người hợp tác kinh doanh

trong quá trình phát triển của công ty đang rất cần những người có năng lực hợp tác cùng phát triển, nếu ai có năng lực, điều kiện để ký hợp đồng, xin liên hệ Công ty sẽ trả thù lao xứng đáng với sự đóng góp.hoặc sẽ cộng tác cùng làm ăn lâu dài.

5829_THUNGO.doc Tải file
Scroll